+36 20/389-0242

info@dynatest.hu

Dinamikus cölöp próbaterhelés

dinamikus-colop-probaterheles

A dinamikus próbaterhelés hatékony és gazdaságos alternatívát szolgáltat a statikus próbaterheléssel szemben. Előnyei közé tartozik, hogy gyorsan (1-2 óra alatt), viszonylag egyszerű előkészületek után végrehajtható, és nincs szükség költséges lehorgonyzó elemekre. A dinamikus erőhatás alkalmas megválasztásával biztosítható, hogy a próbaterhelés következtében a cölöpben ébredő feszültségek ne lépjék túl a cölöp anyaga esetén megengedett szilárdsági értékeket. Így a dinamikus próbaterhelés kedvező lehetőséget ad a beruházó számára utólag kijelölt szerkezeti cölöp teherbírásának az ellenőrzésére.

1_1_teherbirasi_grafikon

1_2_WEAP_szamitasA mobilizálható teherbírás nagyságának mind a statikus mind a dinamikus próbaterhelés esetén a terhelő berendezés szab határt. A dinamikus erőhatást vert cölöpök esetén célszerűen a verőberendezéssel, egyéb (fúrt, sajtolt, vibrált) cölöpök esetén külön erre a célra készített ejtősúllyal lehet létrehozni, amelynek súlya általában a cölöp mobilizálandó teherbírásának a 1-2 százaléka. Az ejtősúly kiborulását megfelelően kitámasztott vezetőcsővel, a cölöpben ébredő káros mértékű feszültségek kialakulását a cölöpfej és az ejtősúly közé helyezett fabetéttel lehet megakadályozni. Előzetes számítások alapján meghatározható a kívánt dinamikus erőhatást létrehozó ejtősúly tömege, az ejtési magasság valamint a fabetét szükséges vastagsága.

elokeszitesA méréseket a legkorszerűbb mérőműszerrel végezzük el (Pile Driving Analyzer, gyártó : Pile Dynamics Inc (PDI), honlap : www.pile.com). Az elmúlt negyedszázad alatt a mérőeszközök is sokat fejlődtek. A számítógépek méretének a csökkenésével a mérőműszer mérete is egyre kisebb lett és az adatgyűjtés, adattovábbítás módszere is követte a számítástechnika és a kommunikáció fejlődését. A jelenlegi legújabb műszer képes egyszerre négy mérési helyről nyolc érzékelőről (4 gyorsulásmérő és 4 erőcella) adatot fogadni (5. ábra). Az adattovábbítás új lehetőségeként rádió alapú adattovábbító alkalmazásával kábel nélküli adatkapcsolatot is létre lehet hozni a műszer és az érzékelők között kb. 100 m sugarú körben (6. ábra). További hasznos lehetőség, hogy internet kapcsolaton keresztül egy távoli irodából is követhető a mérés folyamata.

1_7_elokeszitesA dinamikus erőhatás alkalmas megválasztásával biztosítható, hogy a próbaterhelés következtében a cölöpben ébredő feszültségek ne lépjék túl a cölöp anyaga esetén megengedett szilárdsági értékeket. Az előzetes számítások elvégzésére a WEAP (PDI) programot használjuk. A talaj-cölöp kölcsönhatási modell paramétereit a CAPWAP (PDI) program segítségével határozzuk meg. A cölöp teherbírás tervezési értékét az EN 1977-1 szabvány előírásai szerint lehet meghatározni (a mért jelekre illesztett modell figyelembe vételével).