+36 20/389-0242

info@dynatest.hu

Épületrezgések vizsgálata

epuletrezgesek-vizsgalata

A rezgések épületre gyakorolt hatásával az MSZ 13018 sz. szabvány foglalkozik részletesen. Az értékelés alapjául szolgáló rezgésjellemző a rezgéssebesség. A szabvány különböző épületfajták estén megadja a rezgéssebesség irányértékeit, „amelyek alatt az épületeken használati értéket csökkentő károsodások várhatóan nem keletkeznek. Az épületek és épületrészek használati értékének csökkenése e szabvány értelmében a következő :

  • a szerkezetnek a méretezési szabványok szerinti határteherbírása a rezgés hatására csökken
  • az épületnek, vagy egyes szerkezeteinek élettartama a rezgések hatására a tervezett élettartamhoz viszonyítva lecsökken
  • kisebb, ún. nem tartószerkezeti jellegű, a használati értéket csökkentő károsodások jelentkeznek. Ilyenek a következők : vakolatrepedések a falon, födémeken, válaszfalak, vagy nem teherhordó közfalak csatlakozási helyein a mennyezet és falsarokban, szerkezeteken már meglevő repedések további megnyílása, növekedése.”

epuletrezges

epuletrezgesA rezgéssebességet az idő függvényében a három egymásra merőleges irányú összetevő pillanatnyi értékének a mérésével határozzuk meg. A rezgéseket két jellemző értékkel adjuk meg : (1) a sebesség összetevő maximális amplitúdója (csúcsértéke), (2) a maximális amplitúdó környezetében mért frekvencia. A kapott értékeket összevetjük a szabvány által előírt megengedett értékekkel.

epuletrezges

A méréseket “IFCO VM-SYSTEM” épületszerkezeti rezgések vizsgálatára kifejlesztett műszerrel végezzük el. A műszer a mérési alapértékek beállítása illetve a mérés elindítása után folyamatosan mér (800 adat másodpercenként minden mérési irányban). A mérés közben az adatok az alapértékek beállításainak megfelelően, folyamatosan kiértékelésre kerülnek.

epuletrezges

Az emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek rezgésterhelésének értékeléséhez három (x, y, z) irány félperces maximumainak a sorozatából ki kell választani a legnagyobb aW,max (mm/s2) rezgésterhelés értéket. Az AM rezgésterhelési határértékeket a 27/2008.(XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 5. melléklete határozza meg.

epuletrezges

A rendeletben megadott A0 határérték a környezeti forrástól származó rezgésjellemző legnagyobb értékének a megengedhető értéke, amelyet meghaladva a vizsgálatot folytatni kell, az Amax határérték a környezeti forrástól származó rezgésjellemző legnagyobb értékének a legnagyobb megengedhető értéke.